Patron honorowy
Ministerstwo Gospodarki
Sponsor główny
eon
Sponsor
AccionadwwentodzpMartiferaxpoERGCEZedfw4eCRETPA Horwtath
Partner medialny
Rzeczpospolita
c-re.pl

Program

 

PRE EVENT

Seminarium „Ustawa o OZE – aspekty prawne”

13.04.2015

13.00-13.30

Rejestracja i powitalna kawa

13.30-13.45

Otwarcie i powitanie gości

Wojciech Cetnarski, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

13.45-15.00

·       Aukcje - przygotowanie, przebieg, wygrana

Przedstawiciel Urzędu Regulacji Energetyki: Zastępca Dyrektora Marek Zawiska

15.00-15.20

Przerwa kawowa

15.20-16.20

·       Warunki kwalifikacji do systemu świadectw pochodzenia inwestycji realizowanych na przełomie lat 2015/2016

·       Efekt zachęty w ustawie o OZE

·       Wsparcie dla instalacji OZE oddawanych do użytku po 31.12.2015 r.

Przedstawiciele KL Gates: dr Karol Lasocki, Wiktoria Rogaska, Magdalena Brodawka, Hubert Wysoczański

16.20-16:45

Przerwa kawowa

16.45-18.00

·       Zmaksymalizować długość i wysokość wsparcia istniejących i nowo uruchamianych instalacji?

·       Wpływ ustawy o OZE na zawarte umowy o przyłączenie i możliwości uzyskania warunków przyłączenia

·       Odpowiedzi na pytania praktyczne uczestników przedstawiciele KL Gates

Przedstawiciele KL Gates: dr Karol Lasocki, Wiktoria Rogaska, Magdalena Brodawka, Hubert Wysoczański

18.00-18.30

Pytania i odpowiedzi

18.30

Zakończenie

Partner Seminarium

 

DZIEŃ PIERWSZY
X Konferencja PSEW
14.04.2015

09.00-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-12.30

Sesja plenarna

·       Otwarcie, powitanie Gości i prezentacja wprowadzająca – Wojciech Cetnarski, Prezes PSEW

·       Prezentacja firmy E.ON - Nihat Hünerli – Origination & Development Poland manager         

·       Debata Rzeczpospolitej pt. „Rola i miejsce energetyki wiatrowej w Polityce Energetycznej Polski”

Moderator: red. Rzeczpospolitej Agnieszka Łakoma

Zaproszeni goście:

     ·    Wojciech Cetnarski, Prezes PSEW

     ·    dr Andrzej Cylwik,  Prezes Zarządu CASE-Doradcy

     ·    dr Henryk Majchrzak, Prezes Zarządu PSE S.A.

     ·    Janusz Pilitowski, Dyrektor DEO, Ministerstwo Gospodarki

     ·    dr Deger Saygin, Program Officer, IRENA

     ·    Paweł Smoleń, Partner Deloitte Consulting

12.30-13.15

Lunch

13.15-14.45

Jak prowadzić serwis farm wiatrowych – możliwe modele O&M

Moderator: Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes PSEW

·       Wyzwania i zalety własnej strategii O&M - Nicola Riccardi, Head of Business Operations Europe, ERG Renew Operations & Maintenance

·       Optymalizacja eksploatacji aktywów wiatrowych - Alan Henderson, Head of Technical Asset Management Wind Onshore, RWE Innogy

·       Usługi w zakresie obsługi i konserwacji turbin wiatrowych - Lars Behrends, CEO, Deutsche Windtechnik Polen

·       Jak osiągnąć maksymalną korzyść z analizy danych eksploatacyjnych farmy wiatrowej - Artur Violante, Country Manager, Martifer Renewables

14.45-15.00

Przerwa kawowa

15.00-17.00

Debata pt. „Nowe zasady lokalizacji turbin wiatrowych – wyzwanie dla inwestorów?”

Moderator: dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes PSEW

Zaproszeni goście:

·       Tomasz Makowski – Poseł na Sejm RP, Zastępca przewodniczącego Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego

·       Andrzej Dąbrowski – Poseł na Sejm RP, Członek Sejmowej Podkomisji ds. Ustawy Krajobrazowej

·      Tomasz Koprowiak - Pełnomocnik Zarządu Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej

·       Marek Olszewski - Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP

·       Maciej Kruś - Radca prawny, Kancelaria SSW

·       Jaromír Pečonka - Dyrektor operacyjny, Członek Zarządu CEZ Polska

·       Alicja Chilińska - General Manager, EDF EN Polska

09.00-18.00

Targi

20.00

Gala Dinner

 

DZIEŃ DRUGI

X Konferencja PSEW

15.04.2015

09.30 – 10.00

Rejestracja

10.00 – 11.30

Nowe regulacje hałasowe w zakresie energetyki wiatrowej  

Moderator: dr Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes PSEW

·       Prace zespołu ds. przygotowania propozycji działań normujących ochronę środowiska przed hałasem - Małgorzata Typko, Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska

·       Wyzwania w zakresie prognozowania i pomiaru hałasu elektrowni wiatrowych – na podstawie wybranych wyników badań i analiz - dr inż. Radosław Kucharski, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 

·       Praktyczne aspekty oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko pod względem akustycznym - dr inż. Adam Zagubień, Politechnika Koszalińska 

·       Doświadczenia Niemiec w sprawie metodologii hałasu - Piotr Rudyszyn, Dyrektor techniczny, w4e

11.30 - 11.45

Przerwa kawowa

11.45 - 13.00

Czas na rynek usług systemowych z farm wiatrowych w Polsce

Moderator: Janusz Gajowiecki, Z-ca Dyrektora PSEW

·       Wprowadzenie technologiczne: jak turbiny wiatrowe mogą wpływać na poprawę jakości energii w sieci dystrybucyjnej? - Markus Altenschulte, Senior Product Manager, GE

·       Doświadczenia niemieckiego operatora sieci dystrybucyjnej dot. wykorzystania usług systemowych z farm wiatrowych w sprawnym zarządzaniu siecią - Remigiusz Płuciennik, Asset Manager - Renewables&CHP, E.DIS AG

·       Wykorzystanie systemów kontroli do regulacji mocy biernej farm wiatrowych podłączonych do sieci energetycznej – Robert Knyszewski, SCADA Project Manager, Vestas Poland sp. z o.o.

·       Konieczne zmiany aby w Polsce farmy wiatrowe świadczyły usługi systemowe - Prof. Krzysztof Madajewski, Instytut Energetyki, Oddział Gdańsk

13.00 - 13.15

Przerwa kawowa

13.15 - 14.30

Farmy wiatrowe na rynku energii

Moderator: Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes PSEW

·       Nowy model uczestnictwa farmy wiatrowej w rynku energii po wejściu w życie ustawy o OZE – prezentacja wprowadzająca – Grzegorz Skarżyński, Wiceprezes PSEW; Dyrektor Inwestycyjny Taiga Mistral/Tundra Advisory

·       Reżimy prawne kształtowania cen energii w realiach ustawy OZE - wybrane aspekty prawne - Bartosz Marcinkowski, Radca prawny, Partner, DZP

·       Średnia cena energii elektrycznej jako podstawa rozliczania ceny aukcyjnej – czy farma wiatrowa ma realne szanse sprzedawać energię po tej cenie? - Bartłomiej Faracik, Originator, AXPO Polska

·       Koszt uczestnictwa farm wiatrowych w rynku bilansującym – Piotr Rudziński, ‎Członek Zarządu, Vortex Energy

14.30 - 14.45

Zamknięcie konferencji

14.45 – 15.30

Lunch

09.30 – 15.30

Targi

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

 

 

673
zarejestrowanych uczestników w 2014
45
międzynarodowych wystawców w 2014
10
edycja
Konferencji
1600
m kw. powierzchni wystawienniczej